Building value by creating growth
Heb je een bedrijf met groeipotentie of een goed idee?
Upload hier je pitchdeck en gegevens, dan nemen wij binnen 24 uur contact met je op.
Upload

Werkwijze

Wij hebben de afgelopen jaren een eigen programma ontwikkeld waarmee wij onze Ventures snel, beheersbaar en voorspelbaar kunnen laten groeien. Bekijk hier uit wij werken: 

 

Scan

Aan de hand van ons eigen MVP model maken wij een gedegen scan van zowel de Markt, de Venture als de Partner. Op basis hiervan bepalen wij of de Venture aan onze criteria voldoet en of wij de geschikte partij zijn om deze te begeleiden in zijn volgende groeifase.

Plan

Samen met de partner maken wij een gezamenlijk een strategisch plan voor de Venture met een concrete missie, doelen en strategie- en. Hiervoor organiseren wij meerdere workshops en maken wij gebruik van diverse bewezen modellen, zoals SWOT, OGSM, Business Model Canvas en PICK charts.

Deal

Als het lukt om samen een kansrijk strategisch plan op te stellen, dan doen we een voorstel voor het verwerven van een deel van de aandelen van de venture en het verstrek- ken van groeikapitaal. Daarnaast maken we afspraken over de samenwerking, waarbij de partner altijd de dagelijkse leiding houdt over de venture en wij een coachende en onder-

Plek

Binnen ons pand BackBone in Utrecht bieden wij onze Ventures een plek waar zij kunnen groeien. Zij kunnen hier gebruik maken van volledig gefaciliteerde en gemeubileerde kantoren, flexplekken, vergaderruimtes en een gezamenlijke playground. Wij organiseren bovendien diverse events en zorgen ervoor dat ventures van elkaar leren en met elkaar samenwerken.

Grip

Wij zorgen ervoor dat er veel zicht grip is op de operationele, commerciële en financiële prestaties van de Venture. Dit doen wij bijvoorbeeld door goede rapportages en dashboards in te richten. Daarnaast organiseren wij effectieve overleggen en actualiseren wij elk kwartaal het strategisch plan, zodat de koers en de doelen van de Venture altijd duidelijk zijn.

Geld

Wij stellen geld beschikbaar om het strategisch plan van de Venture uit te voeren en voldoende werkkapitaal in de Venture te hebben. Hierbij durven wij risico’s te nemen en vragen wij ook commitment van onze partners. Wij verstrekken kapitaal daarom vaak in de vorm van een converteerbare lening met een lage rente en een lange looptijd.

Hulp

Wij werken actief mee binnen onze Ventures. Dit doen wij vooral als coach en hulplijn voor onze partners. Daarnaast vervullen wij vaak een actieve business development rol. Vanuit BackBone bieden wij Ventures bovendien toegang tot diverse ondersteunende diensten, zoals administratie, projectmanagement, backoffice, marketing en communicatie.

Groei

Alle stappen in ons programma hebben als doel dat de Venture snel, beheersbaar en voorspelbaar groeit. Dat lukt eigenlijk altijd en meestal met meer dan 100% per jaar. Wij vinden het belangrijk dat Ventures financieel gezond groeien en uiterlijk vanaf het tweede jaar een positief financieel resultaat behalen.

Exit

Het is ons doel om Ventures binnen ongeveer 5 jaar te begeleiden naar een exit, zodat zij door kunnen naar een volgende groeifase. Wij hebben veel ervaring en een bewezen trackrecord met het verkopen van bedrijven aan onder andere het zittende management, private equity partijen en branchegenoten.